Bezpieczni i Aktywni

Dnia 30.04.2021r w ramach ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka” odbyło się spotkanie pod hasłem: ,,Bezpieczni i Aktywni” uczestnikami którego byli uczniowie klas I-III. Spotkanie rozpoczęto filmem edukacyjnym po którym nastąpiła część praktyczna. Uczniowie utrwalili wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się na drodze, w szkole i podczas zabaw. Z zainteresowaniem słuchali wskazówek jak należy przygotować się do wycieczki rowerowej.   Wykazali się wiedzą w zakresie dbania o środowisko podczas różnych aktywności. Odpowiadali na zadane pytania dotyczące zachowań akceptowanych społecznie.

E.K