EKO-SÓWKI

„SÓWKI – MALI EKOLODZY”

Dwa ostatnie tygodnie kwietnia 2022 roku upłynęły przedszkolakom z oddziału I na zgłębianiu tematu dbałości o planetę Ziemię, przyrodę, poznawaniu podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego.

W ramach tygodniowego tematu: „MAŁY EKOLOG DBA O ZIEMIĘ” dzieci uczestniczyły w szeregu aktywności mających na celu poznanie sposobów dbania o czyste, zdrowe środowisko przyrodnicze, poznanie zasad segregacji śmieci, uświadomienie na czym polega recykling.

Sówki włączyły się aktywnie w obchody Dnia Ziemi poprzez udział w grupowej Akcji „ W Dniu Ziemi sprzątamy Ziemię” w ramach której 22 kwietnia posprzątały okolice ośrodka. Ważność tego dnia podkreśliły strojami w kolorze zielonym.

W kolejnym tygodniu pod hasłem „PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM PRZYRODY” odbyły się zajęcia poświęcone sposobom dbania o rośliny i zwierzęta, zwłaszcza te zagrożone wyginięciem, zajęcia „Gasimy światło!” oraz zajęcia „Oszczędzamy wodę”.

Ważnym punktem było wyjście w celu obejrzenia pomnika przyrody – dębu szypułkowego, znajdującego się na terenie Kościoła Świętego Mikołaja, upamiętniającego Konstytucję 3 maja 1791 roku. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest pomnik przyrody, jak o niego dbać, obserwowały otaczającą przyrodę.  

Mały przedszkolak zrobi wszystko by dbać o swoje środowisko

K.Sz.

fotorelacja