EKO-Kalendarz

10 listopada odbyło się rozstrzygnięcie  konkursu dla klas szkoły podstawowej „EKO-kalendarz”, zorganizowanego przez panie Agnieszkę Kowalczuk i Annę Morawską. Celem  konkursu było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania w zakresie ekologii i aktywności możliwych do zrealizowania w każdym miesiącu.  Do organizatorów wpłynęły prace ze wszystkich klas, przedstawiające projekt kartki Eko-kalendarza na dany miesiąc. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Zespoły klasowe w swoich projektach zaprezentowały duże  zaangażowanie . Najciekawsze prace zostały nagrodzone:

I miejsce: klasa 4a+5a

II miejsce: Grupa rewalidacyjno- wychowawcza

III miejsce: klasa 7a

IV miejsce: klasa 3a

Wyróżnienie: klasa 8c

Uczestnikom i nauczycielom pomagającym w przygotowaniach prac serdecznie dziękujemy. Wszystkie prace ozdobiły gazetkę świetlicy szkolnej, jako całoroczny kalendarz, którym będziemy się posługiwać.

A. Morawska

fotorelacja