Dzień drzewa

11 października 2021 roku przedszkolaki z oddziału I obchodziły Dzień Drzewa. Główną atrakcją była zorganizowana przez Panią Katarzynę Szmulik wycieczka do parku. Celem wyjazdu było poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest park, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do dbałości o nią. Dzieci obserwowały drzewa i krzewy w jesiennych barwach, poznawały ich nazwy, mierzyły obwody pni drzew, obserwowały liście przez lupę, zbierały jesienne skarby do kącika przyrody. Podjęły również próbę wykonania fotografii jesiennego parku z niewielką pomocą wychowawczyni.

Przedszkolaki wysłuchały również wiersza „Jesień w parku” A. Bayer ilustrowanego symbolami komunikacji wspomagającej pcs.

Po powrocie do przedszkola pod kierunkiem Pani Anny Żebrowskiej wykonały plakat grupowy „Dzień Drzewa”, który ozdobił salę przedszkolną.  K.Sz.  fotorelacja