Dbamy o zdrowie

 13 listopada, w ramach realizacji tematyki zajęć ,,Dbamy o zdrowie”, z wizytą do grupy ,,Słoneczka” przybyła pielęgniarka szkolna Pani Ewa. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogacić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. Pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody, powiedziała o zachowaniu zasadach higieny i zdrowego stylu życia, uświadomiła dzieci o konieczności dbania o własne zdrowie podczas przeziębienia. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt.,,Katar”. Dziękujemy:)

A. Mazur

fotorelacja