Cztery żywioły

W grupie „Sówek’’ od 14 do 18 marca realizowany był cykl tygodniowy „Cztery żywioły”. Każdy dzień poświęcony był innemu żywiołowi.

Dzieci przy wsparciu nauczycieli miały okazję do wielozmysłowego poznawania żywiołu wody, ziemi, ognia, powietrza poprzez eksperymenty, zabawy badawcze, działania praktyczne, piosenki, prace plastyczne.

K.Sz.

fotorelacja